Współpraca z obopólną korzyścią

Prezydent Jerzy Wilk powołał Elbląską Radę Klastrów. Skupia ona około 150 lokalnych przedsiębiorców zatrudniających w sumie 2,5 tysiąca osób. Roczne obroty tych firm znacznie przekraczają 600 mln złotych. Współpraca samorządu z biznesem ma przynieść obu stronom wymierne korzyści.

Elbląska Rada Klastrów (ERK) to pierwsze tego typu zrzeszenie przedsiębiorców w kraju. W jej skład wchodzi osiem branżowych klastrów, działających na zasadzie stowarzyszeń. Prezydent zarządzenie o powołaniu Rady podjął 28 kwietnia 2014 roku.

‑ To niewątpliwie nasz sukces, prezydenta, miasta i przedsiębiorców – ocenia Tadeusz Sznaza, przewodniczący ERK. – Dzisiaj ciężko działać w pojedynkę, przedsiębiorstwa powinny się konsolidować. Będziemy teraz nakłaniali inne firmy z poszczególnych branż, aby łączyły się w klastry.

Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną, np. poprzez wspólne zakupy energii, czy wspólny zakup określonych usług. Dzięki zrzeszaniu się, przedsiębiorcom będzie łatwiej pozyskać dotacje z nowej perspektywy unijnej – np. na szkolenia dla pracowników.

‑ Jestem bardzo zadowolony, że udało się powołać Radę Klastrów i mam nadzieję, że to ułatwi rozwój Państwa firmom, czego efektem będą nowe miejsca pracy  – mówi Jerzy Wilk.

Rada klastrów będzie stanowiła „ciało doradcze” dla prezydenta. Przedsiębiorcy działający na lokalnym rynku najlepiej znają bariery i ograniczenia, które utrudniają im rozwój, a na które wpływ ma samorząd.

‑ Ma Pan szeroką reprezentację różnych branż, gotową konsultować szereg spraw i wspierać działania samorządu – zapewnił Tadeusz Sznaza.

Zgodnie z podpisanym przez prezydenta Elbląga zarządzeniem, władze miasta będą współpracowały z ERK m.in. poprzez: zaciąganie opinii na temat projektów uchwał i decyzji dotyczących szeroko pojętej przedsiębiorczości, konsultowanie działań w zakresie promocji gospodarczej – w tym promocji na terenie obwodu kaliningradzkiego - a także planów rozwoju szkolnictwa w mieście, w szczególności w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Rada z kolei ma wspierać działania samorządu zmierzające do poprawy lokalnych uwarunkowań gospodarczych, tworzyć koncepcje programów rozwoju przedsiębiorczości, wspierać firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W skład ERK wchodzą przedstawiciele ośmiu klastrów branżowych działających w naszym mieście: informatyczny, turystyczny, spożywczy, medyczny, kultury, meblowy, metalowo-maszynowy oraz medialny.