Ruszyła realizacja Programu "Komputer dla HOMERA 2010" ze środków PFRON

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - stopień znaczny lub umiarkowany - narząd wzroku i obejmuje dofinansowanie do podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń brajlowskich.

Termin składania wniosków: od 8 sierpnia do 29 sierpnia br. w Oddziale PFRON właściwego dla miejsca zamieszkania tj. dla Elbląga: Oddział Warmińsko-Mazurski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie Funduszu www.pfron.org.pl lub w Urzędzie Miejskim w Elblągu - Departament Społeczny, ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pokój 3 tel. (55) 239 30 10.