Prezydent spotkał się z mieszkańcami Śródmieścia

Zniszczone chodniki, zamknięte śmietniki, brak miejsc rekreacyjnych dla dzieci i osób starszych czy niezagospodarowane działki prywatnych inwestorów, które szpecą centrum miasta - takie problemy zgłaszali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście podczas wczorajszego spotkania z prezydentem Jerzym Wilkiem. Do ratusza Staromiejskiego przyszli także ci mieszkańcy naszego miasta, którzy dziękowali Jerzemu Wilkowi za rozwiązanie problemów, z którymi borykali się przez kilka lat.

 

 

Wczorajsze spotkanie z prezydentem Jerzym Wilkiem cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony tych elblążan, którzy zamieszkują centrum naszego miasta. Na wstępnie Jerzy Wilk przedstawił krótko sprawozdanie ze swojej kilkumiesięcznej działalności, wskazywał na inwestycje, które są realizowane m.in. przyspieszenie prac drogowych, budowę Centrum Rekreacji Wodnej, a także modernizację stadionu piłkarskiego. Zapewnił ponadto mieszkańców, że nie godzi się i nie będzie godził na przesunięcie terminów zakończenia obu inwestycji drogowych tj. drogi 503 i 503, droga biegnąca przez 12 Lutego ma zostać zakończona w całości do czerwca, zaś droga 503 na początek jesieni ma zostać oddana do użytku. Prezydent wspominał także o obniżkach, które z jego inicjatywy udało się wprowadzić tj. obniżka czynszów w mieszkaniach ZBK-owskich, cen biletów czy za wywóz śmieci.

Następnie Jerzy Wilk odpowiadał na pytania mieszkańców, którzy byli bardzo aktywni i chętnie zgłaszali swoje problemy. Zniszczone chodniki, zniszczone drogi dojazdowe do osiedli, brak pojemników na psie odchody, zamknięte śmietniki, które powodują, że śmieci zalegają poza obudową, brak miejsc rekreacyjnych dla dzieci i osób starszych, unowocześnienie fontanny przy ul. 1 Maja, czy niezagospodarowane działki prywatnych inwestorów, które szpecą centrum miasta - to tylko niektóre problemy poruszane przez mieszkańców. Prezydent na część pytań odpowiadał mieszkańcom na spotkaniu i wskazywał, że postara się pochylić nad ich problemami jak najszybciej. Jerzy Wilk mówił ponadto, że część zgłaszanych tematów nie dotyczy Urzędu Miejskiego i władz miasta lecz władz spółdzielni mieszkaniowych czy zarządców nieruchomości. Zadeklarował jednak, że będzie współpracował z władzami spółdzielni czy zarządcami przy rozwiązywaniu części problemów. Prezydent przypomniał także mieszkańcom o Budżecie Obywatelski, i zachęcał do składania swoich projektów, zwłaszcza tych dotyczących chodników czy placów zabawi i siłowni dla osób starszych. Jerzy Wilk przyznał ponadto mieszkańcom rację, że niezagospodarowane działki w centrum miasta szpecą jego wizerunek, wskazywał jednak, że jego poprzednicy przy sprzedaży części działek nie zawarli zapisów w umowach, które nakładałyby kary umowne na ich właścicieli za niezrealizowanie inwestycji.

Na spotkaniu pojawili się także mieszkańcy, którzy dziękowali prezydentowi za szybką reakcję na ich problemy i ich rozwiązanie.

- Przez kilka lat obiecano nam naprawę chodni,k po którym nie da się chodzić. To same centrum miasta, jednak do tej pory nikt tego nie zrobił. Zgłaszałyśmy swój problem na spotkaniu z prezydentem, nasze zaskoczenie było ogromne, kiedy dostrzegłyśmy, że chodnik jest naprawiany. Dziękujemy za to prezydentowi, że nie składa obietnic bez pokrycia - mówiły mieszkanki Elbląga.

Na zakończenie spotkania mieszkańcy zadawali także pytania indywidualnie prezydentowi, nie zostaną one na pewno bez odpowiedzi.

Prezydent Jerzy Wilk już po raz ósmy spotkał się z mieszkańcami Elbląga, planowanych jest jeszcze kilka spotkań m.in. w dzielnicach: Winnica, Na stoku, Nowe Pole czy Warszawskie Przedmieście.