Przystanki - musisz wiedzieć

zkm
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu informuje, że w związku ze zmianą organizacji ruchu, od 23 kwietnia wprowadzone zostaną następujące zmiany w zakresie przystanków.

Ulica Browarna:

•    tymczasowy przystanek dla linii nr 10 i 19 zlokalizowany przy ul. Browarnej przy Zdroju (kierunek do ul. Brzeskiej) - zostanie zlikwidowany;
•    przystanek tramwajowy Browarna/Zdrój (kierunek do zajezdni tramwajowej)  przeniesiony wcześniej w okolicę CT „Promyk”, wróci na swoje stałe miejsce, tj. przed skrzyżowanie z Trasą Unii Europejskiej.

 

Ulica Robotnicza i plac Słowiański – od ok. 17:00:
•    przystanek autobusowy przy ul. Robotniczej (ALSTOM) dla linii nr 7, 12 i 19 (kierunek do placu Słowiańskiego), zostanie przeniesiony na wyremontowaną część drogi;
•    przywrócony do ruchu zostanie przystanek autobusowy przy placu Słowiańskim (przy budynku Poczty Polskiej), tym samym likwidacji ulegnie zastępczy przystanek zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania ul. Rycerskiej i Wigilijnej.