Pogoda. Ważna sprawa.

o pogodzie
Współpraca dotycząca ochrony hydrologicznej i meteorologicznej oraz nowoczesne narzędzia prognozowania pogody i stanu wód, to temat wczorajszego spotkania przedstawicieli służb ratowniczych, porządkowych i zarządzania kryzysowego z terenu miasta, powiatu i województwa z przedstawicielami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału Morskiego w Gdyni. Spotkanie odbyło się w Departamencie Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Uczestnicy spotkania omawiali obieg informacji między służbami, mediami i instytucjami zainteresowanymi otrzymywaniem ostrzeżeń o warunkach pogodowych, który odbywa się na terenie miasta, rozmawiali też o współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Eksperci z IMGW przedstawili nowe narzędzia do prognozowania rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej, które zostaną udostępnione służbom.

Oprócz problematyki dotyczącej bezpośrednio zjawisk pogodowych, poruszono również ciekawy temat potwierdzenia zaistnienia określonych warunków meteorologicznych do roszczeń ubezpieczeniowych. IMGW gromadzi dane o warunkach pogodowych, które można, w sposób odpłatny, pozyskać do własnych celów.

o pogodzie