Tymczasowa organizacja ruchu

W piątek 05.08.2011 r. o godzinie 7:30 wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. R. Traugutta”.

Organizacja ruchu będzie polegała na:
- zamknięciu dla ruchu kołowego skrzyżowania ulic: Traugutta, Moniuszki oraz Kopernika;
- udostępnieniu dla ruchu przebudowanego odcinka ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Kopernika;
- w związku z zamknięciem skrzyżowania konieczne jest wprowadzenie zmiany kierunku jazdy w ul. Chopina. Dotychczas ruch odbywa się od ul. Kopernika w kierunku ul. Szymanowskiego. Na czas robót, prowadzonych w obrębie skrzyżowania, ruch kołowy odbywał się będzie od ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Kopernika.

Powyższa organizacja ruchu obowiązywała będzie do końca września 2011.

Przebudowa ul. R. Traugutta