Możliwość dopisania do spisu wyborców

Informacja w sprawie dopisywania się do spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że:

•    żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w terminie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r.  

•     wyborcy przebywający czasowo na terenie miasta Elbląg w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 20 maja 2014 r.

•    wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego w terminie do dnia 12 maja 2014 r.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.    

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów:       55/  239-34-75
55/  239-34-76

nr fax                     55/  239-33-39
adres email            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.