Posiedzenie Rady Nadzorczej ZKM

Tomasz Lewandowski Wiceprezydent Elbląga zwrócił się z wnioskiem do przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. o zwołanie posiedzenia Rady w celu podjęcia uchwały o ogłoszenie konkursu, w wyniku którego wyłoniony zostanie nowy zarząd ZKM.
Posiedzenie odbędzie się w najbliższą w środę 03.08.