Zakończyła się Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską

Rozwój e-usług, zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu do główne założenia przedsięwzięcia, dzięki któremu w Elblągu powstało Centrum Zarządzania Siecią Miejską. Gmina Miasto Elbląg zakończyła realizację przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”. To kolejny krok w budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, mający na celu zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej.

 

 

Realizacja projektu zakładała:

 • zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu
 • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej (telewizja cyfrowa, telefonia internetowa itp.,)
 • rozwój e-usług pozwalający na zaspokojenie potrzeb obywateli, takich jak: e-zdrowie, e-edukacja, e-bezpieczeństwo, e-praca, e-handel
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności
 • podniesienie poziomu dostępu do edukacji
 • przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”
 • ułatwienie dostępu do informacji
 • podwyższenie jakości życia mieszkańców
 • zwiększenie atrakcyjności lokalizowania różnego typu działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 • zwiększenie dostępu do zasobów kultury w sieciach globalnych.

Przedsięwzięcie polegało na modernizacji budynku przy ul. Orzeszkowej 2 oraz budowie systemu zarządzania siecią. W ramach inwestycji powstało Centrum Zarządzania Siecią podnoszące jakość, niezawodność, bezpieczeństwo i możliwości zarządzania Miejską Siecią Szerokopasmową (MSS).

MMS w Elblągu składa się ze 120 km sieci światłowodowej umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej. Do sieci przyłączone zostały m.in. szkoły, przedszkola, żłobki czy biblioteki. Elblążanie mogą korzystać z ośmiu punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, a także dwudziestu punktów z bezpłatnym dostępem do portalu miejskiego tzw. PIAPów (Publicznych Punktów Dostępu do Internetu).

Elementy systemu zarządzania siecią miejską:

 • dwie stacje robocze pozwalające na wizualizację stanu przepływów sieci
 • serwery redundantne platformy teleinformatycznej do poziomu Critical Reliability Configuration
 • terminale wspomagające zarządzanie siecią w 156 punktach miejskiej sieci szerokopasmowej będących punktami podłączenia komputerów serwisowych administratorów sieci oraz pozwalających na prowadzenie rozmów głosowych wraz z niezbędnymi licencjami
 • centralny audio fakserwer obsługujący zgłoszenia użytkowników miejskiej sieci szerokopasmowej wraz z niezbędnymi licencjami
 • zintegrowany system nagrywania zgłoszeń użytkowników sieci miejskiej wraz z przetwarzaniem statystyki i archiwizacji wraz z niezbędnymi licencjami
 • serwery służące monitoringowi sieci, jego zarządzaniu i archiwizacji zdarzeń

 

Całkowite koszty projektu: 4.871.775,69 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.303.319,57 PLN

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013