Test syren alarmowych

W dniu dzisiejszym pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych sprawdzają sprawność techniczną urządzeń alarmowych poprzez przeprowadzenie głośnych kilkunastosekundowych prób syren. Syreny z terenu miasta Elbląga uruchamiane są pojedynczo.
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń, krótkie kilkunastosekundowe dźwięki syren nie są ujęte w sposobach ogłaszania jakiegokolwiek alarmu i nieoznaczają one jakiegokolwiek zagrożenia.