Rozmawiali o roli organizacji pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu zorganizowało 13 marca 2014 w Ratuszu Staromiejskim spotkanie w ramach Kawiarenki Obywatelskiej pt. "Organizacje pozarządowe, partycypacja społeczna a rozwój miasta". Tematyka spotkania związana była z tworzoną obecnie „Strategią rozwoju Elbląga 2020+”. Na spotkanie w roli eksperta zaproszony Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg Bartosz Babraj. Mówił on o funkcji strategii w kreowaniu rozwoju miasta i przestrzeni publicznej oraz o potrzebie wpływu mieszkańców na kształt tego typu dokumentów.

Dyskusja uczestników spotkania skupiła się na dwóch zagadnieniach: budowie spójnego produktu turystycznego oraz budowie kapitału społecznego, poprzez aktywizację mieszkańców. Podkreślano, że Elbląg oraz otaczający miasto region wspólnie posiadają silny potencjał turystyczny, jednak pozostaje on niewykorzystany. Głównym problemem na drodze ku temu  wydaje się brak koordynacji działań różnych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki.

W przypadku rozwoju kapitału społecznego, uczestnicy wyrazili zadowolenie z tego, że „Strategia rozwoju Elbląga 2020+” przewiduje wprowadzenie inicjatywy obywatelskiej. Jak pokazuje funkcjonujący od dwóch lat w mieście budżet obywatelski, takie działanie może mieć realny wpływ na aktywność mieszkańców Elbląga. Ważne jest także budowanie tożsamości lokalnej Elblążan, m.in. poprzez edukację historyczną o mieście.

Problemem w Elblągu jest mały udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, które mają miejsce w samym mieście. Uczestnicy wskazali, że istnieje duża potrzeba opracowania lepszej polityki informacyjnej, gdyż jak wynika z ich obserwacji to właśnie brak informacji jest najczęściej przyczyną tak niskiej frekwencji. Tutaj także, tak jak w przypadku turystyki, brakuje w mieście koordynacji między różnymi podmiotami działającymi w tych dziedzinach.