Współpraca z EPT ułatwi firmom dostęp do środków unijnych

Podczas dzisiejszego spotkania z przedsiębiorcami, zorganizowanego na specjalne zaproszenie prezydenta Miasta Elbląg Jerzego Wilka zapytaliśmy zebranych gości czy obecny czas jest dobrym momentem na strategiczne decyzje, dotyczące inwestowania w Elblągu. Spotkanie odbyło się w EPT.

 

- Bardzo cieszy mnie fakt, że tak licznie przybyli Państwo na to spotkanie – mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. – Chcielibyśmy ułatwić państwu inwestowanie w naszym mieście i zachęcić do korzystania z funduszy unijnych, których dla naszego regionu jest najwięcej – dodał prezydent.

Dyskusja na temat tworzenia inwestycji w naszym mieście została poprzedzona prezentacjami dr Rafała Kućmańskiego przedstawiciela Polskiej Kampanii Doradczej oraz Marii Borzym z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas swoich prezentacji eksperci omówili najważniejsze kwestie dotyczące możliwości zwrotnego i bezzwrotnego finasowania planowanych w najbliższym czasie inwestycji, pod kątem uzyskania dotacji unijnych czy wykorzystania innych dostępnych narzędzi wsparcia. Istotne dla przedsiębiorców informacje dotyczyły tego, jakie powinni poczynić działania zanim złożą wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji. Eksperci wskazywali ponadto przedsiębiorcom,  jakie kryteria czy wskaźniki powinni brać pod uwagę przy konstruowaniu swoich projektów.

- Warto jest inwestować w Elblągu, bo właśnie do naszego województwa i regionu elbląskiego popłynie najwięcej pieniędzy, aż do 70% - wskazywał dr Rafał Kućmiański z Polskiej Kompanii Doradczej.

Innowacyjność, proces badawczy

- Trzeba się dobrze przygotować do nowej perspektywy unijnej i nastawić się na innowacyjność, która będzie wiązała się z prowadzeniem przez jakiś okres badań, którego efektem będzie wytworzenie właśnie innowacyjnego produktu – podkreślał dr Rafał Kućmański. Preferowane będą ponadto projekty składane we współpracy z jednostkami badawczymi czy innymi przedsiębiorstwami. Warto zatem zakładać klastry – dodał ekspert.

Produkt na eksport i promocja na targach

- Aby uzyskać dofinansowanie do projektu trzeba będzie udowodnić, że produkt będzie wysyłany na eksport – wskazywał dr Rafał Kućmański. Komisja podczas opiniowania wniosków będzie przyznawała ponadto dodatkowe punkty za udział przedsiębiorstwa w targach, czy zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego – dodał Rafał Kućmański.

Podczas dyskusji kończącej spotkanie przedsiębiorcy przyznali, że będzie trudno ubiegać się o dotacje bezzwrotne. Największe szanse będą miały firmy, które będą stawiały na wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług oraz te, które będą rozwijały działalność badawczo-rozwojową.

- Naturalnym partnerem do rozwoju takich przedsięwzięć jest Elbląski Park Technologiczny, który już dysponuje wysokimi technologiami badawczymi oraz wyspecjalizowaną kadrą badawczą – podsumował spotkanie Paweł Lulewicz, Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego.