Żołnierze Niezłomni, Żołnierze „Wyklęci”

rada
Kolejne posiedzenie Rady Kombatantów z udziałem prezydenta Jerzego Wilka odbyło się dziś w Ratuszu Staromiejskim. Główny temat spotkania dotyczył nadania rondu u zbiegu ulic Kościuszki i Agrykola imienia bohaterów walk o niepodległość po 1944 roku. Przedstawiciele Rady dyskutowali, jaką dokładnie nazwę powinno nosić rondo.

W pierwszej kolejności sprawozdanie z działań członków Rady, pomiędzy jej spotkaniami, przedstawił Jerzy Julian Szewczyński prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Elblągu. Pan Szewczyński uczestniczył wspólnie z dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w tworzeniu kalendarza imprez okolicznościowych, rocznic i świąt państwowych na rok 2014. Ponadto 19 stycznia br. środowisko elbląskich kombatantów gościło Polaków z Kaliningradu, którzy z okazji wizyty otrzymali paczki przygotowane przez jeden z elbląskich supermarketów.

Najbliższe uroczystości
Prezes Związku Żołnierzy Armii Krajowej zaprosił również na najbliższe uroczystości  patriotyczne - 14 lutego pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej na obchody 72. rocznicy utworzenia Armii Krajowej i 1 marca pod ten sam pomnik, gdzie z okazji obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica z zapisem: „Żołnierzom Niezłomnym Polskiego Podziemia Niepodległościowego wyklętym i skazanym na zapomnienie przez reżim komunistyczny 1944-1956”.

Niezłomni przed „Wyklęci”
Drugim sposobem upamiętnienia żołnierzy jest nadanie ich imieniem ronda u zbiegu ulic Kościuszki i Agrykola. W pierwotnej wersji Rada Kombatantów rozważała nadanie rondu imienia Żołnierzy Wyklętych. Po argumentacji ks. infułata Mieczysława Józefczyka, że żołnierze byli wyklęci przez narzucone siłą i nieakceptowane przez społeczeństwo władze komunistyczne, trafniejszym sposobem upamiętnienia będzie wskazywanie niezłomności ich walki o niepodległość. Stąd pomysł adekwatniejszej historycznie nazwy: Rondo Żołnierzy Niezłomnych „Wyklętych”. O przyjęcie takiej nazwy apelować będą na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawiciele Rady Kombatantów.

rada
rada
rada