Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Prezydenta Elbląga Jerzy Wilk. Zespół ma za zadanie planowanie i koordynowanie działań z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w marcu br.W celu zapobieżenia skutkom sytuacji kryzysowych lub ich usunięcia, praca Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego stanu a w szczególności:  
1)    Zapobieganie sytuacjom kryzysowym polega na podejmowaniu przez Zespół działań mających na celu redukowanie lub eliminowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia albo w znacznym stopniu ograniczających ich ewentualne skutki.
2)    Przygotowanie do podejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi polega na podejmowaniu przez Zespół zaplanowanych działań dotyczących określenia optymalnych sposobów reagowania w wypadku ich wystąpienia a także działań mających na celu przygotowanie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.
3)    Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych polega na podjęciu przez Zespół działań mających na celu dostarczenie pomocy poszkodowanym, zahamowanie rozwoju zagrożeń oraz ograniczenie strat i zniszczeń.
4)    Odtwarzanie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego stanu polega na podjęciu przez Zespół działań zmierzających do przywrócenie zdolności reagowania, odbudowy zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenia kluczowej dla funkcjonowania miasta infrastruktury krytycznej.