Roboty na Warszawskiej

W najbliższy piątek, 22 lipca o godz. 8.00 rozpocznie się naprawa nawierzchni ul. Warszawskiej.
W pierwszej kolejności wykonane zostaną: frezowanie starej nawierzchni, regulacja starych urządzeń systemu odwodnienia oraz ułożona zostanie warstwa wyrównawcza. W tym czasie ruch odbywać się będzie wahadłowo.  Zakończenie pierwszego etapu  robót planowane jest na 29 lipca., jednak jego faktyczny termin w dużej mierze uzależniony jest od stanu konstrukcji nawierzchni znajdującej się poniżej warstwy ścieralnej, stanu kanalizacji deszczowej oraz warunków atmosferycznych.
Z kolei od 30 lipca do 1 sierpnia ułożona zostanie warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni, co oznacza zamknięcie ul. Warszawskiej i wprowadzenie tymczasowego objazdu przez obwodnicę Elbląga i nowo wybudowany węzeł „Raczki”.  W kolejnych czterech dniach planowany jest analogiczny remont nawierzchni na ul. Żuławskiej z zastosowaniem ruchu wahadłowego.