Współpraca z Gdańskiem

gdansk elblag
Obszar metropolitalny, współpraca Elbląskiego Parku Technologicznego oraz portu morskiego z firmami gdańskimi były tematem czwartkowego spotkania Grzegorza Nowaczyka prezydenta Elbląga z Pawłem Adamowiczem prezydentem Gdańska. W rozmowach uczestniczyli również poseł Sławomir Rybicki, przewodniczący Rady Miejskiej Elbląga Jerzy Wcisła, a także Danuta Janczarek sekretarz Miasta Gdańska. Goście odwiedzili port morski, zwiedzili również firmę Stolpłyt.

 

Gdańsk-Elbląg (zacieśnianie współpracy)

Podczas konferencji prasowej w elbląskim Urzędzie Miejskim prezydenci Gdańska i Elbląga zadeklarowali chęć ścisłej współpracy obu miast. Elbląg i Gdańsk to ośrodki funkcjonalnie ze sobą związane, mające wspólne interesy, które zbliżają do siebie te dwa miasta. Połączenia drogowe, drogi wodne, ochrona przeciwpowodziowa Żuław, przyszłoroczne EURO, to najbardziej oczywiste obszary współpracy. Podczas konferencji padła deklaracja powołania trzyosobowej grupy, która określi zakres wzajemnej współpracy Gdańska i Elbląga. W skład grupy wejdą poseł Sławomir Rybicki, Wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski oraz Wiceprezydent Elbląga Adam Witek.

Elbląg w orbicie gdańskiej metropolii

Jak podkreślił Paweł Adamowicz prezydent Gdańska „większość PKB na świecie wytwarzana jest w obszarach metropolitalnych. Metropolie to miejsce tworzenia innowacji, ośrodki uniwersyteckie, centra kultury”. Współpraca mniejszych ośrodków z metropolią niesie wymierne korzyści w obu kierunkach. „Przykładem takiej dobrej współpracy mogą być właśnie Gdańsk i Elbląg, szczególnie w trójkącie władza–wiedza–biznes, gdzie wykorzystywać należy potencjał gdańskich i elbląskich uczelni i parków technologicznych” stwierdził Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga.

Port Elbląski

Prezydenci zwiedzili również elbląski Port. Jego możliwości nie pozwalają na otwartą konkurencję z Gdańskiem, ale może on być partnerem Gdańska jeśli chodzi o obsługę ruchu śródlądowego i przeładunek towarów z Rosji.

EURO 2012
Elbląskie hotele trzy i cztero gwiazdkowe powinny przyjąć część miłośników piłki nożnej, którzy w związku z EURO pojawią się w naszym regionie. Organizatorzy EURO w Gdańsku szukali już w ofercie elbląskich hoteli. „150 miejsc już jest zakontraktowanych” dodał Prezydent Paweł Adamowicz. To wymierny efekt współpracy obu miast na rok przed mistrzostwami.