Akcja reanimacyjna serca Szkoły Muzycznej

W związku z pożarem, który niedawno strawił salę koncertową Szkoły Muzycznej oraz uszkodził bądź zniszczył znajdujące się w jej pobliżu instrumenty muzyczne, Rada Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu zapraszają do włączenia się w działania, których celem jest jak najszybsze przywrócenie warunków do nauki młodym elbląskim muzykom. Już 15 lutego o godz. 17:00 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbędzie się koncert charytatywny pn. "Nadzieja umiera ostatnia - akcja reanimacyjna serca szkoły muzycznej".Pomóc można:

1. Przekazując 1% podatku na Fundację Elbląg: KRS 0000033301 z dopiskiem "RR - Szkoła Muzyczna".
2. Dokonując wpłaty dowolnej kwoty na konto Rady Rodziców ZPSM w Elblągu: 69 1540 1072 2082 5270 3458 0001 z dopiskiem "pożar".
3. Kupując cegiełkę, z której dochód przeznaczony zostanie na pomoc Szkole.

Cegiełki będą rozprowadzane m.in. podczas koncertów charytatywnych, które odbędą się: 15 lutego 2014r. o godz. 17.00 w Teatrze im.A. Sewruka oraz 28 lutego o godz. 18.00 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja, Rodzice, nauczyciele i uczniowie ZPSM w Elblągu