Zaproszenie dla wystawców na Elbląskie Święto Chleba 2011

Święto Chleba
Urząd Miejski w Elblągu zaprasza wystawców i kupców do prezentacji dorobku artystycznego i tradycji ludowej podczas jarmarku odbywającego się w ramach Elbląskiego Święta Chleba 2011.

Zapraszamy twórców ludowych i rękodzieła artystycznego oraz kupców posiadający w swojej ofercie wyroby związane z kulturą ludową i rękodziełem. Zgłoszenia należy przesłać lub składać w siedzibie Organizatora do dnia 26 sierpnia 2011. Preferowane dziedziny to: tradycyjna kuchnia regionalna, piekarnictwo i cukiernictwo, rękodzielnictwo, rzeźba, garncarstwo, malarstwo oraz inne pokrewne dziedziny związane z kulturą ludową i tradycją.

Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba odbywające się w dniach 3-4 września 2011 roku jest już szóstą edycją tego wydarzenia. Święto przyciąga lokalnych i regionalnych twórców ludowych, dzięki którym impreza nabiera niezwykłego jarmarcznego charakteru. Imprezie towarzyszą liczne degustacje pieczywa i dorobku lokalnych piekarzy.

Jarmark w ramach Elbląskiego Święta Chleba 2011 odbędzie się w dniach 3-4 września 2011. Na zakończenie każdego dnia Jarmarku odbędą się koncerty gwiazd. 3 września zagrają Zakopower, a 4 września Carrantuohill z Robertem Kasprzyckim.Formularz dla wystawców

Regulamin jarmarku