Prezydent odznaczony za zasługi dla kombatantów

Wczoraj Prezydent Elbląga Jerzy Wilk brał udział w spotkaniu opłatkowym, na który zaproszony został wraz z małżonką przez elbląski oddział Związku Sybiraków. Prezydent otrzymał odznaczenie za zasługi na rzecz związku kombatantów i byłych więźniów politycznych. Spotkanie miało bardzo rodzinny charakter, brali w nim udział także goście z Kaliningradu.

- Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i odznaczenie miasta honorowym medalem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Przyjmuję ten medal jako wyróżnienie także dla tych pracowników Urzędu, którzy angażują się we współpracę z organizacjami kombatanckimi i jednocześnie deklaruję, że mój gabinet i gabinety moich współpracowników zawsze będą dla Państwa otwarte- mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk - Także reaktywowana w 2013 roku Rada Kombatantów będzie zawsze mile widziana. Liczę na Państwa doświadczenie życiowe i mądrość ponieważ wierzę, że macie w sobie dość wigoru i dobrej woli, aby wspierać Elbląg i dzielić się swoimi doświadczeniami - dodał prezydent.