Realizacja projektu e-Pacjent w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu

W Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu realizowany jest projekt kompleksowej informatyzacji pt.: „E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie  e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu”. Celem zadania jest stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej szpitala. Program w znacznej mierze bazuje na nowym sprzęcie informatycznym i sieci wewnątrzszpitalnej, dzięki czemu w formie elektronicznej będzie prowadzona pełna dokumentacja medyczna oraz obsługa szpitala.


Projekt zakłada również wdrożenie usług on-line przeznaczonych dla pacjentów szpitala oraz poradni i pracowni specjalistycznych, od momentu elektronicznej rejestracji, aż po wypis (w przypadku hospitalizacji), odbiór wyników, opisu badań. Usługi dostępne będą poprzez nową stronę internetową. System będzie posiadał rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa i uwierzytelniania, zapewniające, że dane nie trafią w niepowołane ręce, a tajemnica lekarska zostanie zachowana. System zapewni również możliwość elektronicznej odpowiedzi na zapytania wysyłane drogą elektroniczną.

 


Takie rozwiązania wprowadzą wiele udogodnień i usprawnień pracy szpitala, m.in. skrócenie czasu wypełniania dokumentacji medycznej związanej z hospitalizacją, umożliwienie natychmiastowego dostępu do pełnej informacji o stanie pacjenta i przebiegu jego leczenia, usprawnienie kontroli procesu leczenia.


Zakończenie etapu wdrażania projektu zaplanowane jest na 31.03.2014 r. Umowa realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM 2007-2013) i finansowana jest z umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.02.01-28-010/10-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013.