Rada Pożytku – wzajemna współpraca a 1% podatku zostawmy w Elblągu

rada
Początek roku niesie nowe wyzwania. Ambitne cele stawia sobie Elbląska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która wczoraj spotkała się w Urzędzie Miejskim. Radę tworzą przedstawiciele 10. organizacji pozarządowych pracujących na rzecz pożytku publicznego w naszym mieście, radni oraz urzędnicy miejscy. W założeniu Rada powołana przy prezydencie Elbląga pełni funkcje doradcze i opiniotwórcze.
Początek spotkania to wybranie współprzewodniczących Rady, którymi zostali, po stronie organizacji pozarządowych Arkadiusz Jachimowicz a po stronie Miasta wiceprezydent Elbląga Marek Pruszak.

Plan działań Rady, poza sprawami typowo organizacyjnymi, zakłada m.in. dokończenie prac nad wieloletnim programem współpracy samorządu z organizacjami, rozpoczęcie dyskusji nad możliwością udzielania pożyczek i poręczeń dla organizacji, co umożliwi im starania o środki na remonty budynków w nowej perspektywie unijnej. Rada chce także zająć się opracowaniem strategii rozwoju wolontariatu w Elblągu, wypracować system kontroli i oceny zadań zleconych przez samorząd i opiniować projekty uchwał dotyczące sfery pożytku publicznego.

1% dla Elbląga
Kolejne spotkanie Rady odbędzie się 21 lutego, jednak już dziś jej przedstawiciele są zgodni co do jednego - należy szeroko wspierać i promować wśród elblążan przekazywanie w zeznaniach podatkowych 1% na rzecz elbląskich organizacji pozarządowych. „Te pieniądze powinny zostawać w Elblągu” twierdzą zgodnie członkowie Rady.