Znamy wykonawcę Centrum Rekreacji Wodnej

Urząd Miejski w Elblągu wyłonił dzisiaj wykonawcę, który zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych dla zadania "Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  konsorcjum budowlane: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" sp.z o.o. oraz Moris-Sport sp. z o.o. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie Urzędu Miejskiego.

 

Ponadto informujemy, że Prezydent Miasta Elbląga Jerzy Wilk po zapoznaniu się z opinią komisji przetargowej podjął decyzję o wykluczeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. z udziału o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn." Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I. Wskazany wykonawca przedstawił najniższą cenę za wykonanie zadania. Zgodnie z opinią prawną oraz komisji przetargowej wyżej wymieniony wykonawca nie spełnia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu bowiem nie posiada doświadczenia wymaganego przez zamawiającego. Wskazać przy tym należy, że wykonawcy przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni.

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć tutaj: