Konferencja Żuławy Wiślane - szanse i bariery rozwoju w perspektywie interdyscyplinarnej

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna wspólnie z Lions Club Elbląg zapraszają na konferencję Żuławy Wiślane - szanse i bariery  rozwoju w perspektywie interdyscyplinarnej. Konferencja odbędzie się 10 stycznia 2014 o godz. 10.00, aula 07, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Celem  głównym seminarium jest zapoznanie się ze stanem badań nad rozwojem regionu Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem Żuław Wiślanych i ich specyficznego położenia.Celem seminarium jest  także podjęcie dyskusji nad szansami i zagrożeniami dla Żuław Wiślanych w perspektywie samorządowej, transportowej, finansowej, socjologicznej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz organizacji pozarządowych.

Seminarium ma również służyć upowszechnianiu dobrych praktyk w różnych obszarach współczesnego zarządzania rozwojem regionu, podregionu oraz integrować przedstawicieli sektora nauki, biznesu,  sektora publicznego i sektora organizacji pozarządowych.


Żuławy Wiślane to jednostka fizjograficzna wchodząca w skład makroregionu Pobrzeże Gdańskie. Obejmują rozległą równinę deltową Wisły przypominającą kształt odwróconego trójkąta, którego wierzchołek znajduje się w rozwidleniu Wisły na Leniwkę i Nogat, zaś podstawa wyznaczona jest przez Mierzeję Wiślaną. Wysokość tak wyznaczonej figury osiąga około 50 km, a podstawa - około 40 km. Powierzchnia Żuław wynosi ponad 1740 km², z czego 450 km² stanowią ziemie położone poniżej poziomu morza, gdyż cechą charakterystyczną Żuław jest ich depresyjne położenie. W miejscowości Raczki Elbląskie znajduje się punkt położony 1,8 m poniżej poziomu morza - najniżej w Polsce.