Nagrody Prezydenta przyznane

W wieczór Trzech Króli poznaliśmy laureatów Nagród Prezydenta Miasta Elbląga Jerzego Wilka. - W tym roku historia zatoczyła koło – mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. Po raz pierwszy nagrody zostały wręczone w 1991 roku w Szkole Muzycznej. Jedną z nagród otrzymała doktor Aleksandra Gabrysiak. Dzisiaj nagrodę w kategorii Służba Zdrowia otrzymało Hospicjum jej imienia- dodał Prezydent Jerzy Wilk. Uroczystość zakończył niezwykle klimatyczny koncert "Tanga Świata" w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i Tangata Quintet oraz solistek Anny Ozner i Olgi Szomańskiej.

Tradycyjnie już w czasie Koncertu Noworocznego nagrodzone zostały osoby, które szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta. Nagrody Prezydenta miasta Elbląga wręczono już  po raz 24.

- W tym roku było 32 nominowanych, z tego 25 w wyróżnieniach indywidualnych. Wnioski składali mieszkańcy, były one opiniowane, później zebrała się kapituła. W jej skład, oprócz prezydenta, wchodzili dyrektorzy departamentów oraz wiceprezydenci, łącznie ok. dziesięć osób - wskazywał prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Ostateczna decyzja należała do mnie, chociaż podejmowałem ją po konsultacjach z kapitułą – podkreśla prezydent Jerzy Wilk. – Było bardzo wiele takich sytuacji, kiedy byliśmy w rozterce, komu tę nagrodę przyznać. Poza tym jest jeszcze bardzo dużo osób w Elblągu, które należy wyróżnić, takich diamentów, które warto docenić – dodał prezydent.


Nagrody Prezydenta 2013:

Ochrona Środowiska:
Marian Wojtkowski – dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu

Działalność Gospodarcza:
Acoustics – nagrodę odebrał dyrektor, Daniel Dłuszczakowski

Służba Zdrowia:
Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak – nagrodę odebrała Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum oraz dr Mirosław Batko

Opieka Społeczna:
s. Halina Rydzy - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi

Sport i Turystyka:
Jerzy Dąbrowski – nagrodę odebrała córka

Kultura i Sztuka:
Tomasz Gliniecki - elbląskie Muzeum Archeologiczno - Historyczne

Działalność oświatowa i pedagogiczna:
Zespół Szkół Technicznych – nagrodę odebrała Hanna Mierzejewska, dyrektor szkoły oraz uczniowie

Nagroda Specjalna:
Jadwiga Wawer – urzędniczka oraz działaczka Ligi Kobiet Polskich

Nagrody Honorowe:
- Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna – nagrodę odebrał rektor dr Zdzisław Dubiella
- Biskup Jan Styrna