Występ chóru Pro Musica na zakończenie roku

Występem chóru Pro Musica rozpoczęła się ostatnia w tym roku XXVII sesja Rady Miejskiej. Zebrani na sali sesyjnej goście i członkowie Rady Miejskiej mieli okazję usłyszeć przepiękne Polskie kolędy.
Chór kameralny "Pro Musica" powstał z inicjatywy STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIELNICY PRÓCHNIK I OKOLIC 29 stycznia 2003 roku. Zespół liczy 26 osób i jest chórem 4-głosowym. W repertuarze chóru znajdują się pieśni artystyczne, religijne, patriotyczne i ludowe.
Dyrygentem chóru jest Gerard Dzieszuk.
Prezes chóru - Bogdan Frieske.
Rada artystyczna - Wojciech Haza, Sławomir Rydziński, Michał Dreger.
Sekretarz - Ryszard Goryszewski.
Strona miedialna - Dorota Moraczewska.


Chór finansowany jest z budżetu Urzędu Miasta Elbląg.

Więcej informacji o działalności chóry można znaleźć na stronie www.chorpromusica.org