Konkurs kolęd w Szkole Podstawowej nr 14

Tradycyjne, wszystkim znane kolędy oraz współczesne pieśni bożonarodzeniowe zaprezentowali 16 grudnia w SP nr 14 uczestnicy Konkursu Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem była Beata Mazurowska- nauczyciel bibliotekarz. Głównym celem tej imprezy było propagowanie kultury muzycznej oraz pielęgnowanie tradycji kolędowania. Uroczystość poprowadziły uczennice klasy VI a- Wiktoria Bączek oraz Wikoria Wątroba.

 


Konkurs podzielony był na dwie części. Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się dzieci z klas 0-III. Śpiewający uczniowie byli poprzebierani w świąteczne, kolorowe stroje nawiązujące do czasów narodzin Chrystusa. Uczestnicy zaskakiwali walorami głosowymi oraz pomysłową choreografią do prezentowanych utworów. Na szczególną uwagę zasługuje występ uczniów z klasy I c i III a, którzy przedstawili w języku migowym kolędę pt.  „Cicha noc”. Wykonawców oceniało jury w składzie: przewodnicząca komisji-pani dyrektor Kazimiera Pierzyńska- Czujwid, przedstawiciel Rady Rodziców- pani Katarzyna Krawczyk, kierownik świetlicy- pani Wiesława Witucka oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Julia Rogoża. Ponieważ poziom zaprezentowanych utworów w tej kategorii był niezwykle wysoki, jury postanowiło przyznać wyróżnienia wszystkim zespołom klasowym.


Po wręczeniu dyplomów i słodkich niespodzianek młodym uczestnikom rozpoczęła się druga część konkursu, w której wystąpili uczniowie klas IV-VI. Po prezentacji wszystkich uczestników, komisja konkursowa udała się na naradę, a publiczność miała okazję poznać historię kolęd i obejrzeć świąteczną prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Katarzynę Witkowską. W drugiej części konkursu w jury zasiedli: pani dyrektor Kazimiera Pierzyńska- Czujwid, pełniąca ponownie rolę przewodniczącej komisji, pani Anna Pryłowska, reprezentująca Radę Rodziców, pani Dorota Burdynowicz- pedagog oraz pani Wiesława Witucka- kierownik świetlicy. Podczas oceny jury szczególną uwagę zwróciło na interpretację tekstu, poczucie rytmu, muzykalność i ogólny wyraz artystyczny. Przyznano następujące nagrody: I miejsce- klasa V a, II miejsce- klasa IV a i III miejsce- klasa V b. Laureaci otrzymali dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodkie niespodzianki ufundowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Łukasz Pacer. Dopełnieniem całości była dekoracja w biało- niebieskich barwach wykonana przez panie: Sylwię Kubas, Lucynę Brzezińską oraz Marzenę Oganowską. Podziękowania należą się również wszystkim wychowawcom, którzy z wielkim zaangażowaniem  przygotowali do konkursu swoich podopiecznych.

Wspaniała atmosfera i wysoki poziom prezentacji, to są główne argumenty za tym, by konkurs na stałe wpisał się w bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych Szkoły Podstawowej nr 14.

Beata Mazurowska
Rzecznik Prasowy SP nr 14 w Elblągu