ZSZ 1 pozostanie w swoim budynku

Fot.www.szkolnictwo.pl

Fot.www.szkolnictwo.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu nie zmieni swojej lokalizacji, taką decyzję podjęły dzisiaj władze miasta po spotkaniu z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną. Gimnazjum nr 5 do którego miała zostać przeniesiona szkoła nie posiada wystarczającej ilości pomieszczeń. Z kolei środki, które miały zostać przeznaczone na remont szkoły są niewystarczające by wykonać wszelkie niezbędne prace.

 

 

Dzisiaj wiceprezydent Elbląga Marek Pruszak spotkał się z Dyrekcją Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz z Radą Pedagogiczną. Podczas spotkania ustalono, że w Gimnazjum nr 5 do którego szkoła miała zostać przeniesiona posiada jedynie 10-11 pomieszczeń, które miałyby zostać przeznaczone do użytku szkoły. W tej chwili w ZSW nr 1 uczniowie mają do dyspozycji 19 klas, a zajęcia odbywają się do godziny 16, spore grono uczniów, bo aż 40% stanowią ci dojeżdżający. Zatem w sytuacji, kiedy szkoła miałaby do dyspozycji mniej klas, lekcje musiałyby odbywać się, aż do godz. 19:00, co pogorszyłoby znacznie warunki uczniów dojeżdżających. Z kolei środki, które miały być przeznaczone na remont niestety byłyby niewystarczające, gdyż wystarczyłyby jedynie na odmalowanie pomieszczeń. W tej sytuacji władze miasta wspólnie z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym podjęły decyzję o funkcjonowaniu szkoły w dotychczasowej lokalizacji.