Otwarte spotkanie Zespołu Mobilności Aktywnej

27 listopada o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim , sala -1 odbędzie się otwarte dla mieszkańców i mediów spotkanie Zespołu Mobilności Aktywne. Będzie to kolejne działania prowadzone w ramach projektu ,,Na rowerze do szkoły'', które od 16 września 2013 r. realizowanego jest przez Stowarzyszenie Elbląg Europa przy współudziale oficera rowerowego Marka Kamma.

 



Tematami spotkania będą:
1. Trasa rowerowa Polski Wschodniej,
2. Zmiana uchwały o przepisach porządkowych w komunikacji zbiorowej dopuszczająca warunkowy przewóz rowerów,
3. Zakończenie tegorocznego montażu stojaków rowerowych,
4. Pytania od zainteresowanych mieszkańców i mediów.

W spotkaniu udział wezmą:
1. Paweł Kulasiewicz - Stowarzyszenie Elbląg Europa
2. Andrzej Demczuk - Departament Urbanistyki i Architektury UM
3. Robert Turlej - Radny RM w Elblągu
4. Marek Kamm - Pełnomocnik Prezydenta - Oficer Rowerowy



.