Prezydent Jerzy Wilk odwiedził PWSZ w Elblągu

We wtorek, 19 listopada 2013 roku Prezydent Miasta Jerzy Wilk gościł w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W spotkaniu uczestniczył cały Zarząd Uczelni. Rektor - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk przedstawił dokonania Uczelni, jej strukturę i plany na przyszłość oraz „wkład w miasto”. Z obu stron padły deklaracje dotyczące dalszej dobrej współpracy, gdyż dotychczasowa została przez Prezydenta oceniona wysoko. Docenia on dokonania PWSZ w Elblągu i widzi duży potencjał w jej absolwentach, zwłaszcza w inżynierach.