Wspierają hospicja

hospicjum
9 lipca rozpoczął się Cycle Poland 2011, czyli rajd dla hospicjów.  Dwudziestu kolarzy przejedzie ok. 1000 km po Polsce od Bielska Białej do Gdańska po to, by wesprzeć polskie hospicja.

Organizatorem rajdu jest Fundacja babci Aliny (The Alina Foundation) z Anglii, którą założyło dwoje Polaków, Ewa i Janusz Holender, po tym jak w 2009 roku pod opieką hospicjum w Bielsku Białej zmarła babcia Ewy Holender. Wdzięczni za tę pomoc, ale też świadomi braków, z jakimi borykają się hospicja w Polsce, postanowili wykorzystać możliwości, jakie im daje życie i praca w Anglii, więc założyli fundację i zbierają pieniądze.

W zeszłym roku, w wyniku pierwszej edycji Cycle Poland 2010 Fundacja ta wspomogła wiele hospicjów, a naszemu nowemu Elbląskiemu Hospicjum przekazała dary za ponad 12 tys. zł, były to opatrunki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe oraz wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla pacjentów. W tym roku mamy bardzo elbląski akcent. Otóż jednym ze współorganizatorów i uczestników rajdu jest elblążanin Arek Podhorodecki, nasz wolontariusz.

Rajd ma co prawda charakter turystyczny, jednak zawiera element rywalizacji sportowej. Otóż każdy z jadących kolarzy zbiera od sponsorów indywidualną pulę pieniędzy, która jest potem ogłaszana na wewnętrznej liście rankingowej. Wpłaty można dokonać przelewem na polskie konto fundacji, bądź korzystając z karty płatniczej. Wszystkie informacje i linki do odpowiednich stron na hospicyjnej stronie.

Wszystkie pieniądze wpłacone czy to na główne konto, czy na poszczególnych uczestników rajdu, w całości zostaną przeznaczone przez Fundację Babci Aliny na potrzeby polskich hospicjów - koszty swojego udziału w rajdzie kolarze pokrywają sami z własnej kieszeni.

UCZESTNICY RAJDU BĘDĄ W NASZYM ELBLĄSKIM HOSPICJUM 16 LIPCA, W SOBOTĘ, OK. GODZ. 14:00.

Na bieżąco informacje z trasy i zdjęcia.