Zmiana organizacji ruchu na Pocztowej

Informujemy, że w związku z koniecznością podłączenia kanału sanitarnego w ul. Stoczniowej na wysokości skrzyżowania z ul. Pocztową w dniu 21.11.2013 r. zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów jeden pas ul. Pocztowej na tym odcinku ulicy. Ruch pojazdów odbywał się będzie w obu kierunkach wahadłowo. Po zakończeniu prac na kanalizacji sanitarnej zostanie przywrócona dotychczasowa organizacja ruchu. W załączeniu szkic przedstawiający zmianę organizacji ruchu w tym obszarze. Zwracamy się z prośbą o publikację informacji.