Prezydent wystąpi o opinię w sprawie likwidacji Straży Miejskiej

Radni przegłosowali dziś uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Elblągu. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 11 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z przyjętą uchwałą prezydent miasta Elbląga wystąpi się z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie planowanego rozwiązania Straży Miejskiej w Elblągu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.