Wieczór z Paszportem

13 listopada 2013 r. elblążanie będą mieli okazję do złożenia wniosku paszportowego podczas Wieczoru z Paszportem, który organizuje Elbląska Delegatura Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku paszportowego, jak również odbiorem gotowego paszportu w środę 13 listopada w godzinach 7.40 – 20.00. Podczas składania wniosków paszportowych będzie możliwość dokonania opłaty paszportowej kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowisku pracy. Będzie również możliwość wykonania zdjęcia paszportowego w zakładzie fotograficznym zlokalizowanym na terenie urzędu.