Telewizja Obywatelska o Warsztatach Terapii Zajęciowej

W Elblągu istnieją od 20 lat, ale jak sami przyznają – nie ma co porównywać ich początków z tym, jak działają dziś. Wprowadzają nową jakość w postrzeganiu osób niepełnosprawnych i ich społecznej roli. I o tym w filmie Telewizji Obywatelskiej –  Warsztat Terapii Zajęciowej F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty.To, co robią, idealnie nadaje się na kampanię społeczną, bo obraz osób niepełnosprawnych umysłowo zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zadowolonych z tego, co robią, jest bardzo przyjemny. WTZ jednak stroni od takiej formy promocji. Dla nich najlepszą kampanią społeczną jest to, że niepełnosprawnych można dziś poznać w pracy, dzielić z nimi pokój, korzystać z efektów ich działania i wreszcie traktować, jak równego sobie – po prostu człowieka.

Film o tym podmiocie ekonomii społecznej dostępny jest na stronie Telewizji Obywatelskiej: