Otwarto miejsca postojowe przy ul. Odzieżowej

Dzisiaj Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wspólnie z Janem Pytlińskim dokonali oficjalnego otwarcia miejsc postojowych przy ul. Odzieżowej, które zrealizowane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego. - Chciałbym podziękować Panu prezydentowi i urzędnikom za wspaniałą współpracę. Inwestycja została zakończona w terminie, za co chciałbym podziękować wykonawcy, firmie Eurovia. Cieszy nas, że możemy sami składać projekty i realizować nasze potrzeby w ramach Budżetu Obywatelskiego - mówił Jan Pytliński pomysłodawca przedsięwzięcia.

 

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele firmy Eurovia, która była wykonawcą inwestycji, Artur Adamczuk Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych, który jest zarządcą obiektu oraz mieszkańcy ulicy Odzieżowej.

- Dziś spotykamy się, aby otworzyć kolejną inwestycję z Budżetu Obywatelskiego 2013. Jest to już ósma w pełni zakończona inwestycja. Dotychczas do użytku oddaliśmy dwa kreatywne podwórka przy ul. Teatralnej i Wapiennej, Park rekreacyjny dla osób starszych, Siłownię na powietrzu, chodnik od Osiedla przy Młynie do ul. Wyżynnej, uporządkowany został teren Gęsiej Góry i opracowana dokumentacja techniczna na ciąg pieszo rowerowy Fromborska-Krasny Las. Pozostałe są w trakcie realizacji i do końca roku zostaną ukończone - mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk.


Parkin oraz remont chodnika


Na  podstawie zaakceptowanej, przez mieszkańców ulicy Odzieżowej, koncepcji architektonicznej, została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, wybranych  elementów robót do realizacji w pierwszym etapie, mieszczących się w budżecie obywatelskim na rok 2013, przewidzianym na to zadanie.  W ramach inwestycji wykonano parking dla 15 miejsc postojowych, drogę dojazdową oraz remont chodników w obrębie parkingu.

- Należy zauważyć, że konkurencja w czwartym okręgu była bardzo mocna. Wygrali Państwo z rewitalizacją fontanny na Starym Mieście zaledwie o jeden głos, ustępując jedynie dwóm kreatywnym podwórkom. W tegorocznej edycji te 147 głosów by nie wystarczyły do zwycięstwa, ale – co mnie nie dziwi – przewidzieli to Państwo i zgromadziliście tyle głosów, aby w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim znów znalazła się inwestycja na ul. Odzieżowej - wskazywał prezydent Elbląga - Chciałbym przy okazji podziękować pomysłodawcy – Panu Janowi Pytlińskiemu, który jest dobrym duchem nie tylko swojego osiedla, ale całego Budżetu Obywatelskiego. Potwierdza Pan, że przy odrobinie chęci i dużym uporze mniejsze społeczności również mogą wygrać z większymi inwestycjami. Wspomniana fontanna Neptuna mogła być uznana za inwestycję „ogólnomiejską” i zyskać poparcie szerokiego grona mieszkańców 4 okręgu. Jednak udało się zebrać wystarczającą liczbę głosów i dzięki temu spotykamy się dziś w tym miejscu, aby oddać do użytku kolejną inwestycję z Budżetu Obywatelskiego. Serdecznie gratuluję i cieszę się, że mogę dziś wspólnie z Państwem, Panem Janem i Panem dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych Arturem Adamczukiem, otworzyć tę inwestycję - zakończył Jerzy Wilk.