Władze miasta współpracują z władzami miasta Berkovitsa

Od sierpnia br. Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Berkovitsa (Bułgaria) realizuje projekt pn. „Prevention and education - cooperation of local authorities and police addressed to schools and educational institutions” (Prewencja i edukacja- system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio. Partnerami lokalnymi po stronie polskiej są: Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Gimnazjum nr 6 w Elblągu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

W dniach 21.10.13-27.10.13 w Elblągu gościli przedstawiciele tamtejszych oświatowych instytucji, urzędu oraz policji. Podczas tygodniowego pobytu odbywały się  sesje szkoleniowe, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, szkolenia nauczycieli, obserwacja zajęć profilaktyki w szkołach, spotkania z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami, psychologami, uczniami oraz organizacja pogadanek z funkcjonariuszami Policji. Przeprowadzono szereg paneli dyskusyjnych, które dotyczyły m.in.: przemocy w szkole, czynów karalnych popełnianych przez dzieci i młodzież w szkole, problemów i szkolnych zagrożeń oraz sposobów ich rozwiązywania, sposobów prowadzenia przez pedagoga zajęć profilaktycznych z udziałem funkcjonariusza policji, kwalifikacji kadry nauczycielskiej w zakresie tematyki zagrożeń przestępczością oraz demoralizacji dzieci i młodzieży.