Odszedł Bogusław Jerzy Strembski

Wiadomość o śmierci Bogusława Jerzego Strembskiego przekazana przez Jego bliskich poruszyła środowisko ludzi sportu w Elblągu, a szczególnie tych, którzy wraz z Nim budowali przed laty sportową przyszłość w Elblągu. Był pasjonatem sportu od najmłodszych lat, kiedy grał w piłkarskiej drużynie OMTUR utworzonej przy PSS. Sportowe pasje z upływem czasu przeobraziły się w społeczną pracę na rzecz kultury fizycznej. Zawodowo był księgowym i pracował w Zamechu, gdzie pełnił obowiązki zastępcy głównego księgowego.
W historii elbląskiego sportu Bogusław Strembski zapisał się jako wieloletni prezes klubu sportowego Olimpia. W grudniu 1959 roku był głównym negocjatorem połączenia piłkarskich sekcji trzech klubów sportowych. Ten udany mariaż sprawił, że Strembskiemu powierzono obowiązki prezesa KS Olimpii, które pełnił do roku 1974, a w latach 1975 – 92 był wiceprezesem ds. organizacyjno – finansowych w klubie. W tym okresie ZKS Olimpia osiągała największe sukcesy sportowe i organizacyjne. Po raz pierwszy elblążanka Helena Pilejczyk zdobyła medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim, w krajowej czołówce była sekcja podnoszenia ciężarów, a piłkarze nożni trzykrotnie awansowali do II ligi. Rozbudowano i zmodernizowano kompleks obiektów sportowych przy ul. Agrykola.

Prężność elbląskiego organizatora i inicjatora, wielu z powodzeniem zrealizowanych zadań, dostrzeżono w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej. W latach 1981-84 Bogusław Strembski był członkiem plenum GKKF i T.

Za dokonania zawodowe i społeczne był wielokrotnie honorowany. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami 30 i 40 lecia Polski Ludowej, złotą odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, „100-lecia Sportu Polskiego”, honorowymi odznakami „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, „Za Zasługi dla Województwa Elbląskiego”, „Za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej Federacji Stal”, medalem honorowym „Za Zasługi w Rozwoju Elbląga”. Lista odznaczeń obejmuje także przyznane wysokie wyróżnienia związków sportowych i zawodowych. Klub Olimpia docenił zasługi wieloletniego działacza społecznego przyznając mu tytuł Honorowego Prezesa KS Olimpii.

Ze sportem nie rozstał się do końca swoich dni. Był w gronie założycieli Elbląskiego Sportowego Klubu Nestora, skupiającego sportowców, działaczy i trenerów po 60 roku życia, a jako członek współtworzył działalność Stowarzyszenia. Cześć Jego pamięci Bogusław Jerzy Strembski zmarł 11 października w wieku 87 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 października o godz. 10.30 mszą w kościele Parafii Wszystkich Świętych przy ul. Agrykola 7. Pogrzeb godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Agrykola.

Tekst i fot. ESK Nestor