Mały ruch wielkich możliwości

Prezydent Jerzy Wilk wziął udział w spotkaniu z cyklu „Nasze rozmowy o Elblągu”, którego organizatorem była Elbląska Izba Gospodarcza, będąca oddziałem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Tematem spotkania odbywającego się w Hotelu Elbląg był obwód królewiecki, a dokładnie szanse dla naszego miasta, które stwarza mały ruch graniczny.W spotkaniu oprócz prezydenta Wilka i wiceprezydenta Janusza Hajdukowskiego wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych oraz biznesu.

- Dziękuję organizatorom, Elbląskiej Izbie Gospodarczej, za stworzenie możliwości spotkania się i wymiany poglądów różnych środowisk, mających jeden wspólny: rozwój Elbląga – mówi prezydent Jerzy Wilk.   Ze względu na swoje położenie geograficzne, Elbląga powinien być naturalnym, pierwszym  partnerem Rosjan i wykorzystywać fakt olbrzymiego zainteresowanie mieszkańców obwodu królewieckiego przyjazdami do Polski.


Niestety nasze miasto, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. turystykę zakupową, przegrywa z aglomeracją trójmiejską. Spotkanie było okazja do wymiany poglądów, na temat zmiany tej tendencji.
- Chciałbym Państwa zapewnić, że samorząd elbląski jest otwarty i będzie realizował wszystkie inicjatywy, które pomogą w zachęceniu Rosjan do odwiedzania naszego miasta. To olbrzymia szansa rozwoju dla Elbląga i elbląskich przedsiębiorców – uważa prezydent Jerzy Wilk.

Polityka współpracy Elbląga z naszym rosyjskim partnerem postępuje dwutorowo. Z jednej strony są to relacje na szczeblu władz miejskich – Elbląga i Kaliningradu.
- W tym zakresie zamierzamy skupić się na realizacji działań charakterystycznych dla dobrosąsiedzkich stosunków, takich jak prowadzenie wzajemnych projektów, wymiany kulturowe czy oświatowe – informował prezydent miasta. - Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z szansy jaką, jest Kaliningrad dla elbląskiego biznesu. Handel i usługi oferowane przez małe elbląskie firmy stanowi atrakcyjną perspektywę dla mieszkańców obwodu. I poprzez działania promocyjne zamierzamy przekonywać obywateli Kaliningradu, by korzystali z tych usług. Z drugiej strony cieszę się, że coraz więcej naszych przedsiębiorców korzysta z systemu TAX FREE, to bardzo istotne dla Rosjan.

Prezydent zapewnił, że samorząd wszystkim podmiotom zainteresowanym współpracą z obwodem królewieckim chce stworzyć warunki umożliwiające realizację ich przedsięwzięć.
- Dlatego w najbliższym czasie rozpocznę cykl spotykań się z przedstawicielami poszczególnych branż z Elbląga m.in. w celu omówienia ich oczekiwań dotyczących współpracy z obwodem – zapowiedział Jerzy Wilk. - Aby ułatwić naszym przedsiębiorcom dotarcie do potencjalnych partnerów w Rosji, wzmocnimy nasz punkt informacyjny znajdujący się w Konsulacie RP w Kaliningradzie.

Ponadto na przełomie października i listopada prezydent planuje spotkanie z władzami Kaliningradu, aby omówić płaszczyzny wspólnej współpracy.

Bardzo interesujący wykład wygłosił prof. Krzysztof Luks, według którego rozwój transportu morskiego stwarza ogromne perspektywy w wymianie handlowej z obwodem królewieckim. Aby wykorzystać szansę, jaką daje elbląski port, trzeba jednak spełnić dwa warunki: objąć przejście morski małym ruchem granicznym. Drugim elementem, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał naszego portu jest budowa kanału żeglugowego przez mierzeję.
- Proszę zwrócić uwagę, że elbląski port jest jedynym portem w Unii Europejskiej, do którego nie mogą zawijać statki pod bandera państw UE – stwierdził prof. Luks.