Konferencja na inaugurację

konsultujemy!
Projekt „Elbląg Konsultuje!” rozpoczną się od mocnego akcentu. W najbliższy piątek w Ratuszu Staromiejskim zaplanowano konferencję dotyczącą konsultacji. Gościem szczególnym spotkania w Ratuszu będzie Kuba Wygnański, członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wizjoner polskiego sektora pozarządowego, specjalista od partycypacji społecznej i konsultacji.

Szerzej na temat partycypacji elblążan w życiu miasta opowie Marek Pruszak wiceprezydent Elbląga. Natomiast Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP zaprezentuje Zespół ds. konsultacji

Swoje wystąpienia zapowiedzieli również:
- Monika Michniewicz z Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Miasta Olsztyn)
- Bartosz Kamiński z Biura Komunikacji Społecznej (Urząd Miasta Olsztyn)
- Grzegorz Justyński z Biura ds. Partycypacji Społecznej (Urząd Miasta Łodzi)

Konferencja zakończy się bardzo praktycznym, bowiem Beata Wachniewska-Mazurek ze Stowarzyszenia ESWIP omówi metody konsultacyjne.

KONFERENCJI INAUGURUJĄCEJ PROJEKT „ELBLĄG KONSULTUJE!”
4 października 2013
Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg

ZAPRASZAMY!


Głównym celem projektu „Elbląg Konsultuje!” jest wzrost efektywności konsultacji społecznych organizowanych przez samorząd elbląski.
Czas trwania projektu – 2 lata (07.2013. – 06.2015)

W ramach projektu:
- nastąpi w Urzędzie Miejskim wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji nowoczesnych, skutecznych konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców i organizacji pozarządowych;
- zwiększy się aktywność mieszkańców i organizacji w konsultacjach;
- rozszerzy się katalog metod konsultacyjnych, w tym z zastosowaniem internetu.

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (5.4.2). Projektodawcą jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a partnerem samorząd elbląski. Partnerem społecznym jest Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Prognozowany koszt realizacji to prawie 250.000 zł (wkład własny nie wymagany).