Władze miasta uczciły rocznicę powstania Podziemnego Państwa Polskiego

Fot. Ryszard Siwiec

Fot. Ryszard Siwiec
W miniony piątek, 27 września odbyły się uroczystości związane z 74. rocznicą powstania Podziemnego Państwa Polskiego. W uroczystych obchodach udział wzięli prezydent Jerzy Wilk oraz wiceprezydent Marek Pruszak. Poniżej przemówienie prezydenta Jerzego Wilka.

 


W ogarniętej drugą wojną światową Europie Polskie Państwo Podziemne było wyjątkowym przejawem męstwa. W żadnym z okupowanych wtedy państw nie powstały podobne struktury.

Choć militarnie przegraliśmy wrzesień 1939 roku, to dla ludzi którzy z takim trudem tworzyli II Rzeczpospolitą, ciągłość polskiego państwa wydawała się czymś oczywistym, mimo sowieckich i nazistowskich okupantów, którzy w szybkim tempie likwidowali polską oświatę, naukę i administrację.

Proporcjonalnie do działań okupantów tworzyła się państwowość podziemna. Szkoły, urzędy, sądy i wreszcie oddziały zbrojne – to przykłady dziedzin, w których Polacy obok narzuconego siłą porządku tworzyli na przekór okolicznościom swój porządek.

Jednakże wyliczając kolejne instytucje podziemne nie możemy zapomnieć, że udział w nich wiązał się z ogromnym ryzykiem - utraty życia. To cena, którą przyszło płacić za obronę polskości. 

Czy dziś byłoby nas stać na taki wysiłek?

Jesteśmy dziś winni pamięć twórcom Polskiego Państwa Podziemnego i naszą wdzięczność za to, że dzięki ich odwadze w trakcie II wojny światowej mogliśmy mówić o Polsce walczącej i niezłomnej.

W imieniu elblążan składam dziś cześć twórcom i uczestnikom Polskiego Państwa Podziemnego.