SP 6 realizuje projekt z europejskimi placówkami

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Elblągu  rozpoczęła współpracę z trzema europejskimi placówkami w ramach projektu "Under the same sky” współfinansowanego ze środków programu „Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół.Tytuł „Under the same sky”, czyli  „Pod tym samym niebem” przypomina o tym, że nasze kraje dzieli odmienna kultura i języki, jednak wszyscy żyjemy pod tym samym niebem. Partnerami SP 6 w tym dwuletnim projekcie są szkoły z Hiszpanii, Turcji oraz Grecji.

Głównymi celami projektu są:
- lepsze poznanie kultury i tradycji własnego kraju,
- poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich,
- wykorzystywanie języka angielskiego w praktyce,
- posługiwanie się nowoczesnymi technologiami w celach edukacyjnych.

Jednym z pierwszych zadań jakie czeka na uczestników jest przygotowanie logo. Każda szkoła partnerska musi  wykonać  2 projekty. W ten sposób powstanie 8 propozycji   spośród których, w drodze głosowania, zostanie wybrane najciekawsze logo,  które będzie  towarzyszyło placówkom przez cały okres trwania projektu, czyli do lipca 2015 roku.