Sprzątanie Świata - sprzątanie Elbląga

ma być czysto
Od 20 do 22 września przypada finał ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2013”. W akcję szczególnie aktywnie włączają się elbląskie szkoły. Tegoroczne hasło  „Sprzątania Świata” brzmi: „Odkrywamy Czystą Polskę”.

Biorąc udział w akcji sprzątania naszego miasta i okolic przyczyniamy się do działań na rzecz ochrony przyrody i poprawiamy estetykę otoczenia. Pamiętajmy! Zawsze we wrześniu razem sprzątamy Polskę, ale o środowisko dbamy przez cały rok.

W Elblągu sprzątaniem objęte zostaną tereny przyległe do posesji przedszkoli, a także skwery, parki miejskie, tereny Nadleśnictwa i tereny Parku Krajobrazowego „Wysoczyzny Elbląskiej”. Wzorem lat ubiegłych podczas akcji szczególnie zachęcamy do sprzątania naszych lasów. Są one nie tylko ostoją tysięcy gatunków roślin i zwierząt, ale w obecnych czasach mogą skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Uwaga ! Uczestnicy akcji muszą wiedzieć, że nie wolno im dotykać strzykawek, środków medycznych oraz innych ostrych przedmiotów.

Materiały na tegoroczną akcję, tj. worki i rękawice wydawane są szkołom od 12 do 19 września w godz.  8.00 – 15.00 (piątek do 14.00) w Departamencie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu w Referacie Ochrony Środowiska  (pokój nr 242). W sprawie przeprowadzenia akcji można kontaktować się w Urzędzie Miejskim pod numerem tel. 55/239-31-00 oraz z Zarządem Zieleni Miejskiej, Nadleśnictwem Elbląg, Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzny Elbląskiej”, Zakładem Utylizacji Odpadów.

Serdecznie zapraszam uczniów i grono pedagogiczne do wzięcia udziału w planowanej akcji.

 

Zachęcamy również szkoły do zorganizowania we własnym zakresie działań edukacyjnych dot. segregacji odpadów. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi będzie działał poprawnie, gdy jego uczestnicy, czyli my wszyscy, będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami.

Informacje dot. prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów zostały zamieszczone w ulotce pt. „Jak prawidłowo segregować śmieci?”, której treść znajduje się na stronie internetowej urzędu pod adresem:  http://www.umelblag.pl/umcms/images/banners/smieci.pdf