Prezydent świetował razem z wojskiem

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Kazimierza Jagiellończyka, obchodziła w miniony piątek, swoje 94. urodziny. W uroczystościach udział wziął prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz generał dywizji, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ryszard Sorokosz.

 

 

Tym razem elblążanie spotkali się na festynie z mundurowymi na Starym Mieście, pod Ratuszem Staromiejskim. Prezydent Elbląga Jerzy Wilk złożył na ręce generała życzenia i gratulacje.


Panie Generale, żołnierze i pracownicy cywilni 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, szanowni goście

Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do złożenia gratulacji i podziękowań wszystkim Państwu za codzienną, rzetelną pracę na rzecz jednostki i wkład w życie naszego miasta. Wojsko w Elblągu zawsze cieszyło się dużym uznaniem i autorytetem, chętnie wspierało nasze przedsięwzięcia organizowane na rzecz mieszkańców. W sytuacjach kryzysowych nigdy nie odmawiacie swojej pomocy, bez wahania stajecie do walki z żywiołami, które niosą zagrożenie dla elblążan i ich dobytku. W przededniu dzisiejszej uroczystości obchodziliśmy 330. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Warto pamiętać o tym ważnym zwycięstwie polskiego oręża. Możemy być dumni z tradycji, której jesteście godnymi spadkobiercami. Dziś Wy tworzycie historię polskich sił zbrojnych, w ramach wykonywania stawianych każdego dnia zadań narodowych i misji sojuszniczych.

Ten żołnierski etos jest także udziałem naszej Dywizji. Pomorska Dywizja Piechoty, której jesteście sukcesorami, broniła w wojnie polsko-bolszewickiej kraju ledwo wydźwigniętego na niepodległość. Bohaterowie tamtych czasów pozostaną na zawsze na kartach historii nie tylko Waszej jednostki.

Jeszcze raz, Panu Generałowi, wszystkim oficerom, podoficerom, żołnierzom i pracownikom cywilnym 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej składam życzenia dobrej służby publicznej, satysfakcji z jej pełnienia i pomyślności w życiu osobistym. Jestem przekonany, że swoją patriotyczną postawą będziecie wzorem dla młodego pokolenia, które chciałoby związać swoją przyszłość z wojskiem i obronnością kraju.