Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Zatorza

Porozumienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Zatorza

Porozumienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Zatorza - Porozumienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Zatorza
Porozumienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Zatorza – taki dokument podpisali 28 czerwca 2011 r. przedstawiciele instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, prywatnych przedsiębiorców. Główny cel - poprawić jakość życia mieszkańców Zatorza.
W skład Porozumienia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Zatorza weszli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza “LAZARUS”, Parafia św. Trójcy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Gimnazjum nr 7, Fight Club Elbląg, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Głosem doradczym będzie elbląska policja.
Galeria zdjęć