Prezydent z wizytą w Ośrodku Samopomocy

Wczoraj prezydent Jerzy Wilk odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie. Podczas spotkania zapoznał się z działalnością placówki, rozmawiał z podopiecznymi oraz zaproponował współpracę z elbląskimi ośrodkami tego typu.



Ośrodek przeznaczony jest dla 30, a docelowo dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Do tej pory na terenie gminy Rychliki nie było dziennych form wsparcia dla tych osób, których rozwój psychofizyczny hamuje wiele czynników, a przyczyną są m.in.:

 

– bardzo trudne warunki mieszkaniowe,
– utrudnione lub całkowicie niemożliwe uczestniczenie w życiu społecznym,
– brak możliwości sensownego spędzania czasu wolnego,
– brak systematycznych, kompleksowych zajęć wspomagających proces usamodzielniania.

Utworzona placówka stała się więc istotnym elementem sieci wsparcia społecznego umożliwiającym uczestnikom zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych, a działania podejmowane w placówce będą miały na celu podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.