Zmiana orgnizacji ruchu u zbiegu ulic Browarna-Brzeska- Trasa Unii Europejskiej

Generalny Wykonawca robót informuje, że w dniu 13.09.2013 wprowadzona zostanie nieznaczna zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na przełożeniu ruchu na nowowykonaną, północną jezdnię ul. Brzeskiej (tj. od strony muru oporowego) oraz część nowowybudowanego ronda u zbiegu ul. Browarnej-Brzeskiej-Trasa Unii Europejskiej. Powyższa zmiana nie wprowadza żadnych dodatkowych objazdów oraz zmian w ruchu.