Prezydent z wizytą u komendanta Straży Granicznej

Wczoraj prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz Ryszard Sorokosz - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych wzięli udział w spotkaniu z komendantem Straży Granicznej Arkadiuszem Kulikiem.Prezydent Jerzy Wilk zapoznał się z zadaniami realizowanymi przez placówkę na terenie Elbląga, kanału oraz na terenach nadzalewowych kontrolując wodny ruch graniczny oraz wymianę handlową z granicznymi państwami. Podczas spotkania omówiono także kwestie związane z modernizacją budynku, który zajmuje obecnie Straż Graniczna.