Strefa Płatnego Parkowania – od 20 sierpnia nowa, progresywna stawka za parkowanie

zkm
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, jako administrator Strefy Płatnego Parkowania (SPP), informuje że od 20 sierpnia 2013 (wtorek) wejdzie w życie uchwała zmieniająca zasady funkcjonowania SPP w zakresie odpłatności za parkowanie.

 

 

 

Taryfa za postój w Strefie będzie wyglądała następująco:
•    minimalna opłata – parkowanie do 15 minut             - 0,50 zł
•    za pierwszą godzinę parkowania                             - 1,90 zł
•    za drugą godzinę parkowania                                 - 2,00 zł
•    za trzecią godziną parkowania                                - 2,10 zł
•    za czwartą i każda kolejną godzinę parkowania          - 1,90 zł

Zgodnie z nową, progresywną taryfą, przykładowo za dwugodzinny postój w Strefie zapłacimy 3,90 zł, za trzygodzinny 6 zł, czterogodzinny 7,90 zł, pięciogodzinny 9,80 zł itd.

Przypominamy jednocześnie, że każdy użytkownik Strefy może ustalić swój czas parkowania z dokładnością do ok. 3 minut – jest to uzależnione od nominałów monet użytych do wniesienia opłaty (każde kolejne 10 groszy powyżej opłaty minimalnej wydłuża czas opłaconego parkowania o ok. 3 minuty). Przykładowo:
•    1,00 zł – 31 min.
•    1,10 zł – 34 min.
•    1,20 zł – 38 min.
•    1,50 zł – 47 min.
•    2,00 zł – 63 min.
•    3,00 zł – 93 min.
•    4,00 zł – 123 min.
•    5,00 zł – 151 min.

Termin ważności biletu można  sprawdzić jeszcze przed jego wydrukowaniem na ekranie parkomatu. Urządzenie po wrzuceniu monet do podajnika pokaże dokładny czas, do którego dana kwota pozwala na korzystanie z płatnego miejsca parkowania.

Przypominamy jednocześnie, że wnoszenie opłaty za parkowanie jest również możliwe za pomocą Elbląskich Kart Miejskich (EKM). Dzięki temu użytkownik EKM unika problemów z drobnymi kwotami i koniecznością rozmieniania pieniędzy. Warto podkreślić, że imienne Elbląskie Karty Miejskie można doładować w 25 punktach obsługi klienta na terenie miasta, w parkomatach, a także przez Internet – szczegóły na: http://www.zkm.elblag.com.pl.

Ponadto, wnoszenie opłaty za postój w elbląskiej SPP możliwe jest również za pomocą telefonu komórkowego i aplikacji moBILET. Jest to o tyle wygodne, że w przypadku konieczności przedłużenia postoju, użytkownik aplikacji moBILET może zrobić to zdalnie, bez konieczności powrotu do pojazdu pozostawionego na parkingu. Szczegóły na: http://www.mobilet.pl.

W związku z wejściem w życie nowej taryfy SPP zmianie nie ulegają dotychczasowe zasady i ceny abonamentów na postój w SPP. Szczegóły na ten temat są dostępne na stronie: http://zkm.elblag.com.pl/spp.html a także w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Czerwonego Krzyża 2, tel. 55 239 35 54.

Przypominamy jednocześnie, że Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00 (parking przy ul. Łączności: 9:00 – 16:00), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom wskazujemy, że kontrolerzy parkingowi przez pierwsze dwa dni (20 i 21 sierpnia, jeśli zajdzie taka potrzeba do końca tygodnia) będą koncentrowali się na pouczaniu kierowców o nowym cenniku SPP. Kontrolerzy rozdawać będą również ulotki z podstawową informacją o nowej stawce progresywnej, utrzymaniu na dotychczasowym poziomie abonamentów oraz informacją na temat EKM i moBILET.