Rocznica "Sprawy Elbląskiej"

pod obeliskiem
Jerzy Wilk prezydent Elbląga  złożył dziś w towarzystwie radnych kwiaty i zapalił znicze pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia i ofiary tzw. Sprawy Elbląskiej. Szczególnym uczestnikiem tego wydarzenia był Józef Olejniczak, jeden z represjonowanych w tamtym czasie pracowników.

Sprawa Elbląska rozpoczęła się od pożaru w nocy z 16 na 17 lipca 1949 roku hali nr 20 w Zakładach Mechanicznych. Pożar był wstępem do licznych aresztowań pracowników zakładu, długich procesów i kar więzienia. Był to jeden z jaskrawych przykładów represji stalinowskich w Elblągu końca lat 40. XX wieku.

Punktualnie o 12.00 prezydent Elbląga wraz z radnymi i Józefem Olejniczakiem przekazali kwiaty wojskowej asyście. W krótkich rozmowach z dziennikarzami prezydent Wilk zapowiedział pracę nad poprawą estetyki wokół obelisku, przede wszystkim zaś konieczność podtrzymywania pamięci o tamtych wydarzeniach.

pod obeliskiem
pod obeliskiem
pod obeliskiem