Spotkanie prezydenta i wiceprezydenta z dziennikarzami

konferencja
Dziś w Urzędzie Miejskim odbyła się pierwsza konferencja Jerzego Wilka, prezydenta Elbląga i Marka Pruszaka powołanego dziś na wiceprezydenta miasta. Konferencja prasowa rozpoczęła się zresztą od wręczenia Markowi Pruszakowi powołania na stanowisko wiceprezydenta.

 

 

- Mam doświadczenie urzędnicze, dzięki pracy w oświacie. Teraz nabywać będę nowe umiejętności, przekraczać kolejne bariery. Jako wiceprezydent będę się zajmował szeroko pojętymi sprawami społecznymi, pomocą społeczną, oświatą, kulturą i sportem – mówił Marek Pruszak, który będzie pierwszym wiceprezydentem, a w Radzie Miejskiej zastąpi go Zenon Lecyk, kandydat z drugą ilością zebranych głosów.

Marek Pruszak mówił również o stylu sprawowania władzy. Ma on być otwarty, a opinia publiczna ma być informowana w sposób rzetelny. Szczególny nacisk ma być położony na życzliwe traktowanie i cierpliwość do klientów Urzędu, poświęcanie im maksimum swojego czasu.

- Obok Rady Miejskiej, która jest podstawową płaszczyzną działań, będziemy się również spotykać przy Elbląskim Stoliku Konsultacji. W samej Radzie chcemy konstruktywnie współpracować z każdym. Daliśmy tego dowód wskazując Janusza Nowaka na przewodniczącego Rady – dodał Pruszak

Jerzy Wilk chce, by kontakty do radnych były szeroko dostępne mieszkańcom. Zadeklarował też, że każdy z urzędników ma u niego czystą kartę i powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, a swoje ewentualne poglądy polityczne głosić poza urzędem. - Pracownicy rozumieją tę sytuację, akceptują to, co mówię – powiedział Wilk.
Nowy prezydent nie planuje kolegialnych posiedzeń, na cotygodniowe spotkania będą zapraszani ci dyrektorzy i urzędnicy, którzy mają do omówienia konkretny temat.

Istotną decyzją ma być ta o likwidacji spółki Aquapark, która stanie na sesji. Nie zamyka to jednak drzwi do budowy aquaparku, jeżeli pojawi się inwestor Miasto będzie wspierać te działania. Do stanu  użyteczności powinien być przywrócony obecny basen odkryty.

Informacje od skarbników nie napawają optymizmem i Miasto czekają niezbędne oszczędności. Przed nami spięcie dwóch trudnych budżetów – obecnego i tego na 2014 rok. Policzeniem miejskich pieniędzy i podsumowaniem najważniejszych spraw miasta ma służyć audyt, który powinien się zakończyć pod koniec lipca.

Kolejną ważną informacją przekazaną przez prezydenta jest zapowiedź obniżki czynszów od 1 stycznia 2014 roku. Wpływy ze wzrostu czynszów o 100% nie podwoiły przychodów ZBK, co jest uzasadnieniem do obniżki. Reorganizacji powinny być również poddane te Departamenty, gdzie dublują się zadania mieszkaniowe. Podczas konferencji padła również deklaracja obniżki cen biletów w komunikacji miejskiej.

Ważną dla wszystkich kibiców była kwestia stadionu miejskiego. - Nie składałem deklaracji dotyczących budowy stadionu, ale jeżeli będzie nas na niego stać to podejmiemy się budowy. W budżecie miasta jest zapisanych 17,5 mln zł i to w formie obligacji do wyemitowania oraz 17,5 mln zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast sam kosztorys szacowany jest na 49 mln zł w marszałkowskim dotacja UE – a kosztorys szacowany jest na 49 mln zł. Tę inwestycję trzeba dobrze policzyć – mówił prezydent.

Prezydent zapewnił również o kontynuacji prac na strategią rozwoju Elbląga 2020+. Natomiast pytany o skargi dotyczące ustawy śmieciowej wskazał na problem dotyczący częstotliwości wywozu śmieci mokrych, które według Sanepidu mogą stanowić zagrożenie. I jeszcze logo miasta, które zdaniem Jerzego Wilka jest nietrafione, ale w związku z podpisanymi umowami będzie trzeba z niego umiejętnie wybrnąć.

Jerzy Wilk odniósł się też do swojego wynagrodzenia, które ustala Rada Miejska – nowemu prezydentowi będzie zależało, by jego pensja była mniejsza od poprzednika. Prezydent zapowiedział również konieczność powołania Sekretarza Miasta, co wynika z zapisów ustawy, konkurs na to stanowisko powinien zostać ogłoszony w sierpniu.